Printing NumPy Array

Author: Al-mamun Sarkar Date: 2020-03-30 20:04:34

Printing NumPy Array. The following codes show how to print an array of Python NumPy Module. I used Jupyter Notebook.

 

Code:

import numpy as np

 

Code:

a = np.arange(6) 
print(a)

Output:

[0 1 2 3 4 5]

 

Code:

b = np.arange(12).reshape(4,3)
print(b)

Output:

[[ 0 1 2]
 [ 3 4 5]
 [ 6 7 8]
 [ 9 10 11]]

 

Code:

c = np.arange(24).reshape(2,3,4)
print(c)

Output:

[[[ 0 1 2 3]
 [ 4 5 6 7]
 [ 8 9 10 11]]

 [[12 13 14 15]
 [16 17 18 19]
 [20 21 22 23]]]

 

Code:

print(np.arange(10000))

Output:

[  0  1  2 ..., 9997 9998 9999]

 

Code:

print(np.arange(10000).reshape(100,100))

Output:

[[  0  1  2 ...,  97  98  99]
 [ 100 101 102 ..., 197 198 199]
 [ 200 201 202 ..., 297 298 299]
 ..., 
 [9700 9701 9702 ..., 9797 9798 9799]
 [9800 9801 9802 ..., 9897 9898 9899]
 [9900 9901 9902 ..., 9997 9998 9999]]